tr_fin => 06/03/2018

Jornada “Sanitat i investigació: el futur és dona”

Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa
6 de MARÇ 2018. Saló d’actes INCLIVA
 
12:40-13:10h. “Trajectòria d´una dona científica. Reptes personals i professionals".
Dª. Gloria Ribas Despuig, Investigadora del Grup d’Investigació Desenvolupaments Diagnòstics i Terapèutics Innovadors en Tumors Sòlids , INCLIVA.
 
13:10-13:40. “La conciliació familiar en el treball. Millores i actualització dels permisos”.
Dª. Inmaculada García Royo, cap de Servei de Personal, Departament de Salut València Clínic-Malva-rosa.
 
13:40-14:00 Torn de preguntes i debat.
 
12:00-12:10h. Presentació: Dª. Mª José Gastaldo Zaragoza, Directora d’infermeria del Departament de Salut València- Clínic-Malva-rosa i Álvaro Bonet Pla, Gerent del Departament.
 
12:10-12:40h. “La perspectiva de gènere en les enquestes de salut: aportacions de la enquesta de salut de la Comunitat Valenciana 2016”.
Dª. Carmen Barona Vilar, cap del Servei de Planificacio i avaluacio de polí tiques de salut, D.G Salut Publica.
 
14:00:14:15. Cloenda a càrrec d’una representant de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 

Program

Jornada “Sanitat i investigació: el futur és dona”